Interesuje Cię chłodnictwo? Przejdź na

searchclose

Interesuje Cię chłodnictwo? Przejdź na

chevron_left Products

chevron_left Szafy klimatyzacji precyzyjnej

chevron_left Sterowanie i nadzór

home
GENESIS_Air_JA_FC_ZE

Agregaty wody lodowej ze sprężarką śrubową chłodzone powietrzem i wodą oraz pompy ciepła

Genesis

GENESIS_Air_JA_FC_ZE

Genesis spełni wszelkie wymagania dotyczące budynku i środowiska! Ekologiczne, ekonomiczne i ciche rozwiązanie do chłodzenia powietrza zostało zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach.

R1234ze R513A R134A
Moc chłodnicza

230 - 1440 kW

Moc grzewcza

220 - 1600 kW

Nazewnictwo modeli

J A A B C C 1100 D D E X F 1 G -A H SSL I

A J = Genesis

B A = Chłodzone powietrzem - W = Chłodzone wodą

C C = Urządzenie tylko chłodzące - H = Pompa ciepła

D Przybliżona moc w kW

E S = Jeden obieg - D = Dwa obiegi - T = Trzy obiegi

F A = R134A - J = R513A - X = R1234ZE

G 1 = Numer wersji wykonania

H -A = Zaawansowane - -FC = Free cooling

I -- = Standard - SSL = Bardzo niska emisja hałasu

Reklamacja FGas

Reklamacja FGas

Zgodność z EcoDesign

Zgodność z EcoDesign

Wydajność z certyfikatem Eurovent

Wydajność z certyfikatem Eurovent

Zielone rozwiązanie

Elastyczność konfiguracji

Genesis jest dostępny w wersjach chłodzonych wodą lub powietrzem, a także z kilkoma opcjami czynnika chłodniczego, aby spełnić wszelkie wymagania budowlane i środowiskowe.

Zielone rozwiązanie

Dostępna jest wersja Genesis R1234ze, z czynnikiem chłodniczym o bardzo niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Tym samym przynosi korzyści w postaci niższych podatków i mniejszego zapotrzebowania na testy szczelności.

Cisza

Genesis jest dostępny również w wersji cichej i bardzo cichej. W pierwszej wersji izolowana i dźwiękoszczelna komora zapewnia niższy poziom hałasu. W wersji bardzo cichej, oprócz izolowanej komory sprężarki, prędkość wentylatora została zmniejszona, aby osiągnąć jeszcze niższy poziom hałasu.

100% odzysk energii

Genesis zapewnia nawet odzysk całości ciepła, co może przynieść darmową ciepłą wodę użytkową.

Kontrola i monitoring sieciowy

Inteligentne sterowanie i monitoring sieciowy w połączeniu z automatycznym ostrzeganiem e-mailem o alarmie systemowym pomaga zapobiegać zapotrzebowaniu na konserwację albo je przewidywać.

Zastosowania i rynki

Genesis do Twoich zastosowań

Hotele

Centra handlowe

Biurowce

Sklepy detaliczne niespożywcze

Centra danych

Obiekty służby zdrowia

Industries

Pytanie?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kontakt Lennox
Napotykasz trudności?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą Genesis

Kontakt Lennox

Produkty uzupełniające

Produkty, dzięki którym Twój Genesis pracuje płynniej i lepiej

LennoxCloud

Rozwiązanie do połączenia wielu lokalizacji i wielu urządzeń

Zasoby i pliki produktu

Usługi w zakresie HVAC

Skorzystaj z naszej oferty serwisowej i ludzi, którzy znają się na tym najlepiej, i w pełni wykorzystaj posiadany sprzęt

Konserwacja

Wsparcie regulacyjne

Modernizacja systemu

Modernizacja systemu

Naprawy

Części zamienne

Szukasz wsparcia w zakresie usług?

Porozmawiaj z naszym zespołem serwisowym i uzyskaj wszelką pomoc potrzebną do rozwiązywania problemów i serwisowania sprzętu.

Kontakt Lennox