Interesuje Cię chłodnictwo? Przejdź na

searchclose

Interesuje Cię chłodnictwo? Przejdź na

chevron_left Products

chevron_left Szafy klimatyzacji precyzyjnej

chevron_left Sterowanie i nadzór

home
LennoxOneWeb

Rozwiązanie dla sterowania i nadzoru

LennoxOneWeb

LennoxOneWeb

Łatwo uzyskać ogląd pojedynczego urządzenia i mieć dostęp do jego ustawień, dziennika alarmów i wykresów trendów.

Nazewnictwo i specyfikacje nie są dostępne.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kontakt Lennox

Połącz się ze swoim urządzeniem Lennox

Raporty alarmowe

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia mającego wpływ na pracę urządzenia otrzymasz raport alarmowy na email.

Łatwe zarządzanie urządzeniem

LennoxOneWeb umożliwia łatwe planowanie i strefowe zarządzanie urządzeniem.

Pytanie?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kontakt Lennox
Napotykasz trudności?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą LennoxOneWeb

Kontakt Lennox

Zasoby i pliki produktu

Usługi w zakresie HVAC

Skorzystaj z naszej oferty serwisowej i ludzi, którzy znają się na tym najlepiej, i w pełni wykorzystaj posiadany sprzęt

Konserwacja

Wsparcie regulacyjne

Modernizacja systemu

Modernizacja systemu

Naprawy

Części zamienne

Szukasz wsparcia w zakresie usług?

Porozmawiaj z naszym zespołem serwisowym i uzyskaj wszelką pomoc potrzebną do rozwiązywania problemów i serwisowania sprzętu.

Kontakt Lennox